Becsületsértés – Btk. 227. §


Becsületsértés

A Btk. 227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy

b) nagy nyilvánosság előtt

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata valamint egyéb ilyen cselekmény elkövetése. Becsületsértést nem csak szavakkal, hanem tettleg is el lehet követni.

A becsület csorbítására alkalmas kifejezésnek tekintendő minden kifejezés, amely sérti az emberi méltóságot.

A becsület csorbítására alkalmas cselekménynek tekintendő a tettleges bántalmazáson kívül minden olyan gesztus, vagy sértő mozdulat, amely az elkövetőnek a sértett irányában tanúsított megvető, lealacsonyító értékítéletet fejezi ki.

A becsületsértő kifejezés használatának és az egyéb ilyen cselekménynek a sértett munkakörével, közmegbízatásával vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben kell történnie.

Tettlegesség az olyan becsületcsorbító cselekmény, amely a sértett testének célzatos érintésében vagy bántalmazásában nyilvánul meg anélkül, hogy testi sértést eredményezne.

Valamennyi elkövetési magatartásnak a becsület csorbítására alkalmasnak kell lennie.

A becsületsértés akkor befejezett, ha a becsület csorbítására alkalmas kifejezés vagy cselekmény használata, illetve a tettlegesség tanúsítása mással szemben megtörtént, és azt a sértett vagy más személy érzékelte.

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet.

Scroll to top